Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz jest MTM Mariusz Kaizer z siedzibą w Katowicach (40-750) przy ul. Miętowej 9, posiadający NIP: 6340078116

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie w czasie kontaktu z nami. Będzie to najczęściej Twoje imię i nazwisko, adres oraz niekiedy inne dane konieczne do zawarcia umowy jak choćby NIP. Co więcej, kiedy używasz naszej strony, przetwarzamy Twój adres IP.Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę a jeśli idzie o IP to abyś mógł korzystać z naszej strony. Przetwarzanie tych danych jest obowiązkowe.

Kiedy się z nami kontaktujesz, możesz oczywiście podać także inne dane osobowe. To od Ciebie zależy co nam przekażesz.

CELE PRZETWARZANIA

Głównym celem dla którego przetwarzamy dane, które nam podasz jest zawarcie umowy lub odpowiedź na Twoje pytanie.

Głównym celem dla którego przetwarzamy Twój adres IP jest umożliwienie dostępu do strony internetowej. Dzięki temu, że mamy Twoje dane, możesz z niej korzystać.

Aby ciągle ulepszać naszą stronę, przetwarzamy dane, które nam przekażesz dla celów statystycznych i badawczych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy doskonale znać naszych użytkowników.

Jeśli masz jakieś pytania, śmiało się z nami skontaktuj.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania danych osobowych, które nam przekazujesz by zawrzeć umowę jest właśnie umowa.

Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych ze stroną jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się na naszej stronie oraz stale ją ulepszać.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług, korzystamy z pomocy zewnętrznych dostawców. Wybieramy ich z najwyższą starannością. Możemy przekazywać Twoje dane do firm zajmujących się hostingiem, firm zajmujących się obsługą IT, aplikacji statystycznych i badawczych, aplikacji wsparcia oraz kancelariom prawnym i księgowym jeśli zajdzie taka potrzeba. Twoje dane osobowe mogą być też ujawnione uprawnionym podmiotom publicznym na ich żądanie.

Możemy przekazywać Twoje dane do podmiotów przetwarzających, które posiadają siedzibę poza Unią Europejską. Standardy ochrony danych w tych krajach są jednak wysokie.

TWOJE PRAWA

Pamiętaj, że:

  • masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
  • masz prawo do poprawienia danych osobowych oraz ich usunięcia;
  • masz prawo do wniesienia sprzeciwu oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dane przechowujemy w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Zawsze możesz się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!

camperymtm